ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ

# 5, ಮಿಲ್ಲರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560052

ದೂರವಾಣಿ: 080 22942700

ಇಮೇಲ್: dcblore@ksp.gov.in

 

 ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 

ಪದನಾಮ ಹೆಸರು (ಶ್ರೀಯುತರು) ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೀಡಿರುವ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
 ಐಜಿಪಿ ಕೇಂದ್ರ ವಲಯ ಶ್ರೀ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ರವಿಕಾಂತೇಗೌಡ - ಐ.ಪಿ.ಎಸ್.  22264412,22942210,22250419  9480800027
 ಎಸ್.ಪಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ (ಮೈಕ್-1)

ಶ್ರೀ  ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಾಲದಂಡಿ  -  ಐ.ಪಿ.ಎಸ್.

 23517701,22943073  9480802401
 ಅಪರ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು   (ಮೈಕ್ -2) ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಾಯಕ್‌ – ಕೆ.ಎಸ್.ಪಿ.ಎಸ್.  22260603, 22942404  9480802402
 ಅಪರ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು   (ಮೈಕ್ -3) ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ ಕೆ ಎಸ್-ಕೆ.ಎಸ್.ಪಿ.ಎಸ್. 22942632 9480802409

ಆನೇಕಲ್ ಉಪವಿಭಾಗ 

 ಡಿವೈಎಸ್‍ಪಿ  ಆನೇಕಲ್ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ ಕುಮಾರ   22942612  9480802420
 ಪಿಐ ಆನೇಕಲ್ ಶ್ರೀ ತಿಪ್ಪೆಸ್ವಾಮಿ  27859235  9480802435
 ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಆನೇಕಲ್ ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್    8310223646
 ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಆನೇಕಲ್   (ಕ್ರೈಂ)

ಶ್ರೀ ರಾಜು ಎಮ್

   9844467890
ಪಿ.ಐ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಶ್ರೀ ರಾಜು ಎಂ ಎಸ್‌     9480802449
 ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ 1 ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಜಲಾಪುರ್  27828595  9353983417
 ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ 2 ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ್‌ ಸಿಂಗ್‌     9611100001
 ಪಿ.ಐ ಜಿಗಣಿ ಶ್ರೀ ವಿಕಾಸ್‌ ಎಸ್‌   27825108  9480802476
 ಪಿ.ಎಸ್.ಐ  ಜಿಗಣಿ  (ಕ್ರೈಂ) ಶ್ರೀಮತಿ ಶಬನಾ ಯಾಸಿನ್ ಮಖಂದರ    9901106191
 ಪಿ.ಎಸ್.ಐ  ಜಿಗಣಿ  ಶ್ರೀ ದುರ್ಗೇಗೌಡ    9845029479
 ಪಿ.ಐ ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ   27821360  9480802436
 ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಅತ್ತಿಬೆಲೆ-1 ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ರಾವ್    9480802450
ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಅತ್ತಿಬೆಲೆ-2 ಶ್ರೀ ಕೆ.ಸ್ವಾಮಿ    9242166600
ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಅತ್ತಿಬೆಲೆ-3 ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ.ಪಿ.ಕೆ    9342852837
ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಅತ್ತಿಬೆಲೆ-4 ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ.ಬಿ     9964813259
 ಪಿ.ಐ ಹೆಬ್ಬಗೋಡಿ ಶ್ರೀ ಅಯಾನ್ ರೆಡ್ಡಿ  27832922  9480802451
ಪಿ.ಎಸ್.ಐ 1  ಹೆಬ್ಬಗೋಡಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಾವತಿ     7996688999
ಪಿ.ಎಸ್.ಐ 2 ಹೆಬ್ಬಗೋಡಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪಹಮಿದುನ್ನಿಸಾ     9060727852
ಪಿ.ಎಸ್.ಐ 3 ಹೆಬ್ಬಗೋಡಿ ಶ್ರೀ ಮುನಿರಾಜು    8073783104
ಪಿ.ಎಸ್.ಐ 4 ಹೆಬ್ಬಗೋಡಿ ಶ್ರೀ ಶಿಂಗೆಗೌಡ   9844855679
 ಪಿ.ಐ ಸರ್ಜಾಪುರ ಶ್ರೀ  ನವೀನ್    -- 9480802452
ಪಿ.ಎಸ್ .ಐ ಸರ್ಜಾಪುರ-1 ಶ್ರೀ ದುಂದಪ್ಪ ಬಾರ್ಕಿ   7624944492
ಪಿ.ಎಸ್ .ಐ ಸರ್ಜಾಪುರ-2 ಶ್ರೀ ರೆಣುಕಯ್ಯ   9448661693
ಪಿ.ಎಸ್ .ಐ ಸರ್ಜಾಪುರ-3 ಶ್ರೀ ನಾರಯಣ ಸ್ವಾಮಿ   9008862318
ಪಿ.ಎಸ್ .ಐ ಸರ್ಜಾಪುರ-4 ಶೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ    9972338666
 ಪಿಐ ಸೂರ್ಯನಗರ ಶ್ರೀ ಸಂಜು ಕುಮಾರ್ ಜಂಬೂ ಮಹಾಜನ್  29765300  8277960614
ಪಿ.ಎಸ್.ಐ  ಸೂರ್ಯನಗರ-1 ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ್ ಸವಟಗಿ    9964177361
ಪಿ.ಎಸ್.ಐ  ಸೂರ್ಯನಗರ-2 ಶ್ರೀ ಚಿಕ್ಕನರಸಿಂಹ  --  9060780533
ಪಿ.ಎಸ್.ಐ  ಸೂರ್ಯನಗರ-3 ಶೀ ನಾರಯಣ ಸ್ವಾಮಿ    9060780533

   ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ

ಡಿವೈಎಸ್‍ಪಿ  ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಶ್ರೀ ರವಿ.ಪಿ  27622052  9480802421
 ಪಿ.ಐ ಡಿ.ಬಿ.ಪುರ‌  ಟೌನ್ ಶ್ರೀ ದಯಾನಣದ ಆರ್  27622015  9480802437
 ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಡಿ.ಬಿ.ಪುರ ಟೌನ್-1 ಶ್ರೀ ಪಿ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ    9986006811
ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಡಿ.ಬಿ.ಪುರ  ಟೌನ್-2 ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ    9449636605
 ಪಿ.ಐ ಡಿ.ಬಿ.ಪುರ ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆ ಶ್ರೀ ಮದುಸುಧನ್‌   27622015  8277960670
ಪಿ.ಎಸ್.ಐ  ಡಿ.ಬಿ.ಪುರ ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆ 01 ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಕಲಾ    9945104233
ಪಿ.ಐ ಡಿ.ಬಿ.ಪುರ  ಗ್ರಾಮಾಂತರ - ಶ್ರೀ ಸಾಧಿಕ್‌ ಪಾಷಾ  27622025  9480802453
ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಡಿ.ಬಿ.ಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ 01 ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ    9591032929
ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಡಿ.ಬಿ.ಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ 02 ಶ್ರೀ ಟಿ.ಆರ್.ರವಿ    9731824165
ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಡಿ.ಬಿ.ಪುರ  ಗ್ರಾಮಾಂತರ 03 ಶ್ರೀ ರೇವಣ್ಣ     9945754190
 ಪಿ.ಐ ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ ಶ್ರೀ ನವೀನಕುಮಾರ ಎಂ ಬಿ 
 27655241  9480802455
 ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ-1 ಶ್ರೀಮತಿ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ   8660267153
 ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ-2 ಶ್ರೀ ವೈ ಜಿ ತೀರ್ಥೇಶ್   8197061856
ಪಿ.ಐ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಣೇಶ ಜನಾರ್ಧನ ರಾವ್ 27656008 9480802456
 ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ರವಿ ಮಲಗಲಿ    8971520835
 ಪಿ.ಐ ರಾಜಾನುಕುಂಟೆ ಶ್ರೀ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ 28468936 9480802457
 ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ರಾಜಾನುಕುಂಟೆ-1 ಶ್ರೀಮತಿ ಸರಸ್ವತಿ    8892297820
 ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ರಾಜಾನುಕುಂಟೆ -2  ಶ್ರೀ ನಂಜಪ್ಪ    9611274496
 ಪಿ.ಐ ವಿಜಯಪುರ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಾಯಕ್  2768444  9480802458
 ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ವಿಜಯಪುರ ಶ್ರೀ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್    7411415132
 ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ವಿಜಯಪುರ ಶ್ರೀ ಶಾದಿಕ್‌ ಖಾನ್    9448662785
ಪಿ.ಐ ಸಿ.ಆರ್. ಪಟ್ಟಣ ಶ್ರೀ ಹರಿವರ್ಧನ್‌  29562444 9480802458
 ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಸಿ.ಆರ್. ಪಟ್ಟಣ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜಶೀ ಜಲವಾದಿ ಕಲ್ಲಪ್ಪ    8217481196
ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಸಿ.ಆರ್. ಪಟ್ಟಣ (ಕ್ರೈಂ) ಶ್ರೀ ಅಣ್ಣಯ್ಯ     7090908830
ಪಿ.ಐ ವಿಶ್ವನಾಥಪುರ ಶ್ರೀ  ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಎಚ್  25222444  9480802460
 ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ವಿಶ್ವನಾಥಪುರ 01 ಶ್ರೀಮತಿ ಹೆಮಲತಾ    9972463575
ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ವಿಶ್ವನಾಥಪುರ 02  ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ     8123334147

     ಹೊಸಕೋಟೆ ಉಪವಿಭಾಗ

 ಡಿಎಸ್‍ಪಿ ಹೊಸಕೋಟೆ ಉಪವಿಭಾಗ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೇಶ  29732111  8277960586
 ಪಿ.ಐ (ಕಾ&ಸು) ಹೊಸಕೋಟೆ ಶ್ರೀ ಬಿ ಎಸ್ ಅಶೋಕ್ 27931570  9480802432
 ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಹೊಸಕೋಟೆ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಾಂಜಿ    9886382199
ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಹೊಸಕೋಟೆ ಶ್ರೀ ವರಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ     9611569219
ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಹೊಸಕೋಟೆ ಶ್ರೀ ಸಂಪತಕುಮಾರ   9449678616
ಪಿ.ಐ ಹೊಸಕೋಟೆ (ಸಂಚಾರ) ಶ್ರೀ ಶೀಕಂಠಯ್ಯ ಬಿ ಎನ್‌    9480802445
 ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಹೊಸಕೋಟೆ (ಸಂಚಾರ)  ಶ್ರೀ ಗಂಗಪ್ಪ   9060123489
 ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಹೊಸಕೋಟೆ (ಸಂಚಾರ)  ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ   9972540357
 ಪಿ.ಐ  ಆವಲಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ರಾಮಕ್ರಿಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ 28472500  9480802473
 ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಆವಲಹಳ್ಳಿ 1 ಶ್ರೀ ರಾಜಣ್ಣ    9686710372
 ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಆವಲಹಳ್ಳಿ 2 ಶ್ರೀ ಶಿವಲಿಂಗ ನಾಯ್ಕ    9448593739
 ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಆವಲಹಳ್ಳಿ 3 ಶ್ರೀ ಹೆರಾ ಬೆಕ್ಕೇರಿ    9972849607
ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಆವಲಹಳ್ಳಿ 4 ‌ ಶ್ರೀ ಅಂಜನಪ್ಪ    9448962899
 ಪಿ.ಐ ನಂದಗುಡಿ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಎಂ ಎನ್
27961250  9480802433
 ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ನಂದಗುಡಿ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ    9513152222
 ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ನಂದಗುಡಿ  ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಣ್ನ,ಕೆ.ಆರ್    9845643249
ಪಿ.ಐ ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಶ್ರೀ ರವಿಕುಮಾರ ಆರ್‌ ಜೆ    27952415  9480802446
 ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಸೂಲಿಬೆಲೆ  ಶ್ರೀ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ.ಎಂ.     8050813236
ಪಿ.ಐ ಟಿ.ಎಸ್.ಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಆರ್ 28549101 9480802434
ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಟಿ.ಎಸ್.ಹಳ್ಳಿ-1 ಶ್ರೀ ನಾರಯಣಸ್ವಾಮಿ.ಎಂ.ಎನ್    8892659300
ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಟಿ.ಎಸ್.ಹಳ್ಳಿ -2 ಶ್ರೀ     
ಪಿ.ಐ ಎ.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ಚನ್ನೇಶ್  27945777 9480802464
ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಎಜಿಹಳ್ಳಿ-1 ಶ್ರೀ    
ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಎಜಿಹಳ್ಳಿ-2 ಶ್ರೀ     

 

ನೆಲಮಂಗಲ ಉಪವಿಭಾಗ

 ಡಿವೈಎಸ್‍ಪಿ ನೆಲಮಂಗಲ ಶ್ರೀ ಜಗಧೀಶ  27722688  9480802422
ಪಿ.ಐ ನೆಲಮಂಗಲ ಟೌನ್ ಶ್ರೀ ರಾಕೇಶ.ಸಿ. 27726260 9480802461
 ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ನೆಲಮಂಗಲ (ಟೌನ್) 1 ಶ್ರೀಮತಿ  ಜಯಂತಿ   9986543486
ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ನೆಲಮಂಗಲ (ಟೌನ್) 2 ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಮ್ಮ   9900960793
ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ನೆಲಮಂಗಲ (ಟೌನ್) 3 ಶ್ರೀ ದಣರಾಜು.ಎಚ್.ಬಿ.    9632113108
ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ನೆಲಮಂಗಲ (ಟೌನ್) 4 ಶ್ರೀ ನಂಜಯ್ಯ.ಟಿ    7676875137
ಪಿ.ಐ ನೆಲಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮಾಂತರ  ಶ್ರೀ ರಾಜೀವ್  27728223 9480802430
ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ನೆಲಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಶ್ರೀಮತಿ ವರಲಕ್ಷ್ಮೀ    8660267153
 ಪಿ.ಐ ನೆಲಮಂಗಲ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿ ಹೆಚ್  27722134  8277960470
 ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ನೆಲಮಂಗಲ  ಟ್ರಾಫಿಕ್ 1 ಶ್ರೀ ಬಿ ಎನ್ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ --  9844322288
 ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ನೆಲಮಂಗಲ  ಟ್ರಾಫಿಕ್ 2 ಶ್ರೀ  ಎನ್.ಎ.ನಿಸಾರಅಹಮ್ಮದ್.    9448416784
 ಪಿ.ಐ ಎಂ.ಎನ್. ಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ಮುರಳಿಧರ್ ಎಂ ಕೆ  23713699  9480802472
ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಎಂ.ಎನ್. ಹಳ್ಳಿ 1 ಶ್ರೀ ದೇವಿಕಾ ದೇವಿ     9448613616
ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಎಂ.ಎನ್. ಹಳ್ಳಿ 2 ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ    9986006811
ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಎಂ.ಎನ್. ಹಳ್ಳಿ 3 ಶ್ರೀ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ    7892934929
ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಎಂ.ಎನ್. ಹಳ್ಳಿ 4 ಶ್ರೀ ಲೋಕೆಶ    8310904630
ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಎಂ.ಎನ್. ಹಳ್ಳಿ 5 ಶ್ರೀಮತಿ ಶಂಕುತಲಾ    9901415038
ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಎಂ.ಎನ್. ಹಳ್ಳಿ 6 ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜು     9590232086
 ಪಿ.ಐ ಡಾಬಸ್‍ಪೇಟೆ ಶ್ರೀ ರಾಜು ಬಿ    27734231  9480802462
 ಪಿಎಸ್‍ಐ ಡಾಬಸ್‍ಪೇಟೆ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಕುಮಾರಿ    7975647471
 ಪಿಎಸ್‍ಐ ಡಾಬಸ್‍ಪೇಟೆ ಶ್ರೀ‌ ಆರ್.ಎಸ್‌.ಸಿದ್ದಪ್ಪ     9448621922
ಪಿ.ಐ ತ್ಯಾಮಗೊಂಡ್ಲು  ಶ್ರೀ ರಂಜನ್ ಕುಮಾರ   27732033 9480802463
ಪಿಎಸ್‍ಐ ತ್ಯಾಮಗೊಂಡ್ಲು -1 ಶೀ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ     9448583805
ಪಿಎಸ್‍ಐ ತ್ಯಾಮಗೊಂಡ್ಲು -2 ಶ್ರೀಮತಿ ದಿವ್ಯಾ ಪಿ   9019502944

ಡಿಎಆರ್ 

 ಡಿವೈಎಸ್‍ಪಿ ಡಿಎಆರ್ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ  22942198  9480802406
 ಆರ್.ಪಿ.ಐ ಡಿಎಆರ್ (ಜಿ.ಡಿ) ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ     9743730065
 ಆರ್.ಪಿ.ಐ ಡಿಎಆರ್ (ಎಮ್.ಟಿ) ಶ್ರೀ ಮರುಳಸಿದ್ದಪ್ಪ  ಹೆಚ್   22942198  9480802438

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು  

ಡಿವೈಎಸ್‍ಪಿ ಎಫ್.ಪಿ.ಬಿ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ಗುಂಜಿಗರ್ 22942619 9480800481
ಡಿವೈಎಸ್‍ಪಿ ಡಿಇ ಸಿ/ಆರ್  ಶ್ರೀ ರೀಣಾ ಸುವರ್ಣಾ  -- 9480802418
ಡಿವೈಎಸ್‍ಪಿ ಡಿ ಸಿ ಆರ್ ಬಿ  ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯಕ್ 22942632 9480802409
ಪಿಐ ಕ್ರೈಂ ಸಿ/ಆರ್  ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ    9480802419
ಪಿಐ ವೈರ್ ಲೆಸ್ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಗೌಡ 22942643 9480800930
ಪಿಎಸ್‍ಐ  ವೈರ್ ಲೆಸ್  ಶ್ರೀ  ಶ್ರೀ ದರ್ಶನ್ ಎಂ.ಪಿ   6360740078
ಪಿಎಸ್‍ಐ  ವೈರ್ ಲೆಸ್ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಜಿ.ಎನ್   7019581278
ಡಿವೈಎಸ್‍ಪಿ ಸೆನ್  ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಲಕರ್ಣಿ   9448530095
ಪಿ.ಐ ಸೆನ್ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ -- 9480802408
ಪಿಐ ಎಫ್‍ಪಿಬಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ 22942498 9480802410
 ಪಿಎಸ್‍ಐ  ಎಫ್‍ಪಿಬಿ ಶ್ರೀ  ರವೀಂದ್ರ ವಿಜಯ    
ಪಿಐ ಡಿಎಸ್‍ಬಿ ಶ್ರೀ ಶಿವಾಜಿ ರಾವ್ 22352466 9480802407
ಎಎಓ ಡಿಪಿಓ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರತೀಮಾ 22256111, 22942832, 22943604 9480298400

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 06-05-2024 12:48 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080